Fossielen

Fossielen

Al van bij de start heeft het museum een mooie collectie fossielen. Het Schoolmuseum opende de deuren op 25 oktober 1924 met de persoonlijke verzameling stenen, fossielen en gedroogde planten van Leo Michel Thiery. Intussen heeft het museum een grote verzameling van 8800 objecten uitgebouwd. 590 daarvan zijn tentoongesteld, de rest wordt bewaard in het depot.

De mosasaurus in Zapland in De wereld van Kina: het Huis
De krokodil van Maransart in De wereld van Kina: het Huis

De mosasaurus van Ciply

Het skelet van deze mosasaurus heeft een lengte van 570 cm en werd in 1892 ontdekt in Ciply, een dorp ten zuiden van Bergen (België). Dit schrikwekkende zeeroofdier van wel 15 meter maakte de wereldzeeën van het Laat-Krijt (100 tot 65 miljoen jaar geleden) onveilig. Met zijn grote dolkachtige tanden verslond hij alles wat hij te pakken kon krijgen. Zijn kaken hadden een extra scharnier waardoor ze buitengewoon plooibaar waren, een extra troef bij het vangen van prooien. Door zijn peddelachtige poten was hij bovendien een goede zwemmer.

Het skelet is eigendom van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen Brussel) en werd in bruikleen gegeven aan De wereld van Kina. Boven de reconstructie van het skelet hangt een model op ware grootte van een maashagedis (door J. Laenen).

Je kan de mosasaurus vinden in de tentoonstellingszaal ‘Zapland’.

De krokodil van Maransart

Dit exemplaar van de krokodil Dollosuchus densmorei (syn. Dollosuchus dixoni) is ongeveer 50 miljoen jaar oud en werd in 1915 gevonden in een steengroeve in Maransart (Waals-Brabant, België), in harde kalkhoudende zandsteen. Deze steen werd onder andere ook gebruikt in het prachtige stadhuis van Brussel en de Sint-Goedelekerk. 

Deze uitgestorven soort behoort tot de familie van de echte krokodillen. De echte krokodillen verschenen voor het eerst in het Onder-Krijt (142 tot 65 miljoen jaar geleden). Het hoogtepunt van hun ontwikkeling lag tussen 65 en 24 miljoen jaar geleden. In die tijd waren de krokodillen algemeen verspreid in Centraal- en West-Europa. Door de klimaatsveranderingen in het Pleistoceen werden de krokodillen steeds zeldzamer in Europa.

Je kan het skelet zien in de gang van de eerste verdieping. Kijk zeker ook eens in de linkeroogkas, je vindt er een fossiele oester Ostrea elegans!

Een blik op de collectie van fossielen van De wereld van Kina