Archeologische collectie

Archeologische collectie

De wereld van Kina beschikt over een collectie van 1220 archeologische objecten. 1070 daarvan zijn prehistorische artefacten (uit het paleolithicum, mesolithicum, neolithicum en de bronstijd). De andere objecten komen uit de metaaltijden, Romeinse, middeleeuwse en recentere periodes.

 

De wereld van Kina: het Huis

Waar kan je deze collectie zien?

Je vindt onze collectie artefacten in de tentoonstellingszaal 'Evolutie | De Mens' in De wereld van Kina: het Huis (Sint-Pietersplein 14, Gent).

Vuistbijl gevonden in Strépy
Schrabber uit de archeologische collectie van De wereld van Kina

Vuistbijl

Dit is een vuistbijl die gevonden werd in België, in Strépy (Henegouwen). Vuistbijlen werden waarschijnlijk gebruikt om dieren te slachten of om hout te bewerken. Maar je kon er misschien wel veel meer mee doen, een beetje het 'Zwitserse zakmes' van de prehistorie. 

Schrabber

Dit is een schrabber. Dit exemplaar is gemaakt uit bruine silex en dateert vermoedelijk uit het laat-paleolithicum. Het werd gebruikt om dierenhuiden mee schoon te schrapen of om hout of been te schaven. Deze steen werd gevonden in Laugerie-Haute, in Frankrijk.