Didactische collectie

Didactische collectie

De geschiedenis van De wereld van Kina, en van de didactische collectie, start in de periode 1909 – 1913. Om het grote tekort aan didactisch materiaal in de Gentse stadsscholen op te vangen, liet de vooruitstrevende liberale onderwijsschepen Felix Cambier een onderwijscollectie aanleggen.
Leerkrachten konden in de lagere hoofdschool in de Sleepstraat muurplaten, muurkaarten en instrumenten voor fysica uitlenen. De verzameling werd in de wandelgangen ‘het Schoolmuseum’ genoemd. 

Toen de lokalen in de Sleepstraat uitpuilden, werd de collectie verhuisd naar de oude vakschool voor letterzetters in het Berouw (= De wereld van Kina: de Tuin). Het Schoolmuseum werd ook opgesteld voor de vrije scholen en op bepaalde dagen zelfs voor individuele bezoekers. Het prille begin van De wereld van Kina. 

Het museum bezit nu 125 bloemmodellen, 1168 wandplaten en heel wat andere didactische modellen (eencelligen, menselijk lichaam, planten,…).
 

Een uitvergrote cel

De cel

Je lichaam bestaat uit een enorm aantal cellen. Een volwassen persoon heeft er ongeveer 50 biljoen. Zo’n cel is gemiddeld 10 micrometer en alleen met een microscoop te zien. Deze cel werd wel 50.000 keer uitvergroot. Er werd ook een stukje uitgehaald zodat je goed de celorganellen kan zien: het cytoplasma, het endoplasmatisch reticulum, de mitochondriën, het Golgi-apparaat, de lysosomen, de kern, … 

Bloemmodel van hopplant

Brendels bloemmodellen

De wereld van Kina heeft een verzameling van 125 bloemmodellen. Allemaal vakkundig gemaakt van papier-maché en hout door modellenbouwer Robert Brendel en zijn zoon Reinhold. De collectie werd aan het museum geschonken door prof. dr. ir. Dirk Reheul van de Vakgroep Plantaardige Productie aan de Universiteit Gent. Met de modellen kan je de verschillende plantfamilies bestuderen. Op de foto zie je een bloemmodel van Humulus lupulus of hop. 

De bibliotheek van De wereld van Kina

De museumbibliotheek

Onze museumbibliotheek heeft ruim 11.000 boeken en een 15-tal lopende tijdschriften. Het zijn bijna uitsluitend natuurwetenschappelijke werken. Sommige populair en andere vrij gespecialiseerd. Een deel heeft antiquarische waarde. Thema’s zijn onder andere: astronomie, geologie, biologie, plantkunde, dierkunde, paleontologie, evolutie van de mens, milieu, land- en volkenkunde, wetenschappelijke schoolboeken,... In openbare bibliotheken worden wetenschappelijke werken na een tiental jaren uit de collectie verwijderd wegens verouderd. Een museum heeft een bewaarfunctie, daarom blijven de oude werken bij ons bewaard. 
Wij hebben geen ontleningssysteem maar boeken en tijdschriften kunnen ter plaatse ingekeken worden en kopieën kunnen bezorgd worden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij ontleningen toestaan. Je vindt de bibliotheek in De wereld van Kina: het Huis. 

Modellen uit de didactische collectie van De wereld van Kina