Spinnen

Spinnen

De wereld van Kina heeft 269 spinnen in de collectie: 252 gepreserveerde spinnen en 23 levende vogelspinnen.

Een detail van de spinnencollectie van professor Jan Hublé

De gepreserveerde spinnen zijn een referentiecollectie van 252 Belgische soorten verzameld in de periode 1970 - 1980 door professor J. Hublé (een bekend spinnenkenner). De collectie geeft een goed beeld van de spinnen die in deze periode in België leefden. Je kan de volledige collectie bekijken in de tentoonstelling Spinnen-Spinsels.

Een levende vogelspin in De wereld van Kina: de Tuin

In De wereld van Kina: de Tuin zie je ook een twintigtal levende vogelspinnen. De grootste is Letizia, de goliathvogelspin. Deze spin is één van de grootste soorten ter wereld. De spanwijdte van hun poten kan tot 30 centimeter bedragen en de spin kan meer dan 170 gram wegen. De goliathvogelspin komt voor in Zuid-Amerika, en leeft in drassige en moerassige gebieden, meestal in zelfgegraven holen of in verlaten holen van soortgenoten. Ondanks de naam 'vogelspin' staan op het menu van de spin vooral ongewervelden zoals insecten, maar soms ook kleine zoogdieren, kikkers, hagedissen en vogels.
De beet van deze spin is niet zo schadelijk voor de mens en kan je vergelijken met een wespensteek. De spin is wel zeer prikkelbaar en defensief en zal bij de minste verstoring brandharen op het achterlijf afwerpen.