Mineralen

Stages en pedagogische rondleidingen

Icoon logo Kina: het Huis

Hoger onderwijs en universiteit

De wereld van Kina is een open kenniscentrum, waar alle onderwijsniveaus terecht kunnen. We werken regelmatig samen met hogescholen en universiteiten. Docenten kunnen zalen reserveren, eigen accenten leggen en de studenten opdrachten geven. In de tentoonstelling ‘k zag 2 beren,… kan er een toelichting gegeven worden door een gids. Voor de lerarenopleiding bieden wij een pedagogische inleiding aan. Dit is voor leerkrachten in spe een interessante kennismaking met het museum en haar mogelijkheden. Stuur gerust een mail met uw specifieke vraag of bel 09 244 73 73.

Icoon logo Kina: de Tuin

Hoger onderwijs en universiteit

De wereld van Kina is een open kenniscentrum, waar alle onderwijsniveaus terecht kunnen. We werken regelmatig samen met hogescholen en universiteiten. We bieden rondleidingen aan op maat. Samen met de gids leren studenten op ervaringsgerichte wijze observeren en uit deze bevindingen wetenschappelijke informatie afleiden. In De wereld van Kina: de Tuin vind je een levende collectie bestaande uit meer dan duizend inheemse en uitheemse plantensoorten, drie bijenkolonies en een twintigtal vogelspinnen. Docenten kunnen één van onze zalen reserveren en zelf een eigen thema begeleiden. Stuur gerust een mail met uw specifieke vraag of bel 09 225 05 42.
 

icoon stage

Stage

Studeer je nog maar wil je stage lopen in De wereld van Kina? Hoe doe je dat? Op de website van de Stad Gent vind je alle ‘stages’ onder de rubriek ‘werken’. Selecteer bij dienst: ‘Educatieve Diensten’. Kies de stage die past bij jouw studierichting en vul de fiche in. Op basis van deze keuze kan je dan het stage-aanbod van De wereld van Kina bekijken. Je vindt er alle praktische informatie en de contactgegevens die je nodig hebt. Samen met de stagementor kan je daarna een stage samenstellen die overeenstemt met jouw noden, die van je onderwijsinstelling en die van het museum.

icoon stage

Werkplekleren

De overgang tussen leren en werken verloopt niet altijd zonder problemen. Je kan de overgang van school naar werk gradueel laten verlopen via onbezoldigde stages door afwisselend leren en werken. Werkplekleren heeft heel wat voordelen. De vaardigheden die aangeleerd worden kunnen gemakkelijk afgestemd worden op de vraag van de arbeidsmarkt. Daarenboven worden naast specifieke technische vaardigheden ook sociale vaardigheden en werkattitudes aangeleerd. De wereld van Kina stelt zich kandidaat voor werkplekleren. We bieden de leerlingen een echte praktijkstage aan. De leerlingen worden weliswaar begeleid door hun vakleerkrachten.

Contactpersoon werkplekleren:
Luc Braeckman 09 225 05 42