geschiedenis van De wereld van Kina

Over ons

Didactisch lesmateriaal in het Schoolmuseum

Van een uitleenpunt voor didactisch materiaal naar een museum

Het begin van de 20ste eeuw: de Gentse stadsscholen hebben een groot tekort aan didactisch lesmateriaal. De vooruitstrevende liberale onderwijsschepen Felix Cambier (1909 - 1913) doet er iets aan. Hij laat een onderwijscollectie aanleggen, een uitleenpunt voor leerkrachten met muurplaten, muurkaarten en instrumenten voor fysica.
Al dat materiaal krijgt een plaats in de lagere hoofdschool in de Sleepstraat. De verzameling wordt in de wandelgangen al het ‘Schoolmuseum’ genoemd.

De Gentse gemeenteraad van 16 oktober 1922: het Schoolmuseum krijgt een volwaardige locatie in de voormalige Beroepsschool van het Boek, een oude vakschool voor letterzetters in het Berouw. Onderwijsschepen J. D'Asseler omschrijft de taak van het museum: "...donner à la jeunesse le goût des sciences naturelles et des saines occupations."

Leo Michel Thiery

Leo Michel Thiery (1877 - 1950), een onderwijzer uit het stedelijk onderwijs met vooruitstrevende didactische inzichten en een uitgesproken liefde voor de natuur, wordt aangesteld als conservator.
 
Op 25 oktober 1924 opent het museum de deuren. Wat er dan te zien is? 

  • de onderwijscollectie van Cambier
  • de verzameling opgezette dieren van professor Victor Willem
  • de persoonlijke verzameling stenen, fossielen en gedroogde planten van Leo Michel Thiery
  • de zeewierenverzameling van professor Mac Leod
  • de eerste publieke heemtuin van België en Nederland

Het museum breidde de openingsuren uit en werd ook toegankelijk voor individuele bezoekers.

Schoolmuseum Michel Thiery gebouw aan het Sint-Pietersplein

Na Leo Michel Thiery

In de periode 1943-1959 is Robert Piette conservator. Hij zet het werk van Leo Michel Thiery in dezelfde trend voort.

 

Roland Verstraelen, bekend van de schoolradio en schooltelevisie, wordt in 1960 aangesteld als conservator.

Onder zijn leiding wordt het Schoolmuseum gereorganiseerd en overgebracht naar het Sint-Pietersplein in Gent. Het museum krijgt de naam Schoolmuseum Michel Thiery en in 1961 wordt de vzw De Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery opgericht. 

Het museum valt in de prijzen: in 1976 de Duitse Cultuurprijs en in 1980 de Europese museumprijs.

Na het overlijden van Roland Verstraelen in 1983, komt het beheer van het Schoolmuseum in handen van Annemie Van Gijseghem. Het oorspronkelijke museum in het Berouw wordt gerenoveerd en de plantentuin volledig gereconstrueerd. De Hortus Michel Thiery kan op 26 juni 1987 terug opengesteld worden voor het publiek.
 
Op 23 mei 2001 worden beide afdelingen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als museum op regionaal niveau.
 
In 2003 verandert het museum van naam. Het Schoolmuseum Michel Thiery heet voortaan De wereld van Kina: het Huis. De Hortus Michel Thiery krijgt de naam De wereld van Kina: de Tuin. Daarbij staat Kina voor Kind en Natuur.
 
In 2011 wordt Jan Schiettekatte directeur van de Educatieve Diensten. Deze omvat De wereld van Kina, De School van Toen, Schoolhoeve De Campagne en Natuur- en Milieu educatie De Bourgoyen.
 
In 2012 krijgt De wereld van Kina de Museumprijs/Kinderjury.

toegangspoort schoolmuseum in het Berouw
De plantentuin van het Schoolmuseum in het Berouw