kamer Thiery

Vzw De Vrienden van het Schoolmuseum

De vzw

De vzw De Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery werd reeds opgericht in 1961. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in Gent, St.-Pietersplein 14.

De vereniging heeft tot doel:

 • Het bevorderen en het ontwikkelen van De wereld van Kina (het vroegere Schoolmuseum Michel Thiery) als wetenschappelijk en cultureel centrum; bijdragen tot de vulgarisatie van de   natuurwetenschappen in Vlaanderen.
 • Het verzamelen van de nodige fondsen om dit doel zowel materieel als op geestelijk vlak te verwezenlijken.
 • Alle middelen benutten die het mogelijk maken de materiële medewerking van derden tot de uitbouw van het museum aan te wenden.
 • Door het uitgeven van natuurwetenschappelijke publicaties de aandacht vestigen op De wereld van Kina, haar activiteiten en haar opvoedkundige rol.
 • Een bijdrage leveren om het documentatie– en informatiecentrum verder uit te bouwen. 

 

Lidmaatschap

 
Met de lidkaart van vzw De Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery kan je gratis
De wereld van Kina: het Huis en de Tuin bezoeken.
Bij aankoop in de museumshop krijg je ook 10 %.
Bovendien kan u bij boekhandel Walry en boekhandel Limerick 10% korting krijgen op de aankoop van boeken. Het aanbod geldt niet op studie- en/of schoolboeken.
 
Je wordt lid van de vzw door je lidgeld te storten op het rekeningnummer 447-0019201-17 (De Vrienden van het Schoolmuseum Michel Thiery) met vermelding: lidgeld “jaar” en uw naam.
 
Het lidmaatschap bedraagt:

 • Steunend lid: 75 euro
 • Familie lid: 20 euro
 • Gewoon lid: 15 euro
 • Junior lid: 5 euro

 
Ereleden:

 • Herman Balthazar
 • Jan Desmet
 • Dhr. en Mevr. Ervynck-Lentacker
 • Marc Galle (+)
 • Armand Pien (+)     
 • Guy Van Der Haegen
 • Dhr. en Mevr. Vervoenen